Αναρτήσεις

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Θετικά: Mέσω του διαδικτύου: •Άμεση ενημέρωση •Διαχείριση και εύρεση πληροφορίας σε μεγάλη θεματική ποικιλία •Πρόσβαση στη γνώση - φορέας μόρφωσης και αυτομόρφωσης •Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφαρμογών ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης •Μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων εύκολη πρόσβαση σε πολλά αγαθά Γενικά: •Προγραμματισμός δραστηριοτήτων, εύκολη αποθήκευση και ταξινόμηση πληροφοριών •Εξοικονόμηση χρόνου σε πλήθος ανθρωπίνων δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς •Διαχείριση και διασύνδεση πολυμέσων μεταξύ τους (Εκτυπωτές, Ψηφιακές μηχανές, Tablets, κινητά τηλέφωνα, κ.τ.λ.). •Διευκόλυνση καθημερινότητας και ψυχαγωγία μέσω χρήσης πολλών εφαρμογών-εργαλείων-παιχνιδιών
Αρνητικά: Mέσω του διαδικτύου: •Απομόνωση του ατόμου από τον εξωτερικό κόσμο και από τον κοινωνικό και οικογενειακό του περίγυρο - Δημιουργία εικονικής πραγματικότητας με άμεση συνέπεια την λανθασμένη αντίληψη •Μη αναγνωρισιμότητα του χρήστη που επικοινωνούμε •Ενίσχυση βίας, εκφοβισμού, ηλεκτρονικού εγκλήματος •Λόγω του τεράστ…

Τηλεόραση: Θετικές και αρνητικές επιδράσεις

Τηλεόραση
Θετικές επιδράσεις ·Ενημέρωση – πληροφόρηση για τα γεγονότα της επικαιρότητας στο διεθνή χώρο ·Μόρφωση, παροχή γνώσεων γύρω από την επιστήμη, την ιστορία, τη γεωγραφία κ.τ.λ. ·Προβολή καλλιτεχνικής δημιουργίας (κινηματογράφος, μουσική, ζωγραφική κ.τ.λ.) ·Έλεγχος εξουσίας, ανάπτυξη διαλόγου, στήριξη δημοκρατίας ·Επαφή με σημαντικές προσωπικότητες του διεθνούς χώρου ·Ψυχαγωγία ·Αντίδοτο στη μοναξιά
Αρνητικές επιδράσεις ·Παραπληροφόρηση, πολιτική προπαγάνδα ·Κινδυνολογία, δημιουργία πανικού, όξυνση φανατισμού ·Προβολή υλικών και αποπροσανατολιστικών προτύπων άμεσα ή έμμεσα ·Προβολή χαμηλού επιπέδου και εμπορικής καλλιτεχνικής δημιουργίας ·Παραβίαση ιδιωτικής ζωής ·Προσβολή ανθρώπινης προσωπικότητας ·Ενίσχυση του καταναλωτισμού ·

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Χρήσιμοι όροι: ανεργία, υπερεργασία, υποαπασχόληση, ετεροαπασχόληση, επαγγελματικός προσανατολισμός, εργασιακά δικαιώματα, κριτήρια επιλογής επαγγέλματος, ιεράρχηση κριτηρίων, εργασιακές απολαβές
Θέματα προς διάλογο και διερεύνηση: Γιατί είναι αναγκαία η άσκηση ενός επαγγέλματος για τον καθένα μας; (Διαβάστε το σχετικό κείμενο στη φωτοτυπία) Με ποια κριτήρια πιστεύετε ότι πρέπει να επιλέγουμε το μελλοντικό μας επάγγελμα; ●Προσωπικές κλίσεις, ενδιαφέροντα ●Προσωπικές ικανότητες, δυνατότητες, εφόδια, χαρακτήρας ●Αντικειμενικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας σε σχέση με την επαγγελματική αποκατάσταση ●Εργασιακές απολαβές ●Συνειδητοποίηση του ότι η επιλογή επαγγέλματος είναι επιλογή ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής Με ποια κριτήρια επιλέγουν συνήθως οι άνθρωποι το επάγγελμά τους; Εκτός από τα προαναφερόμενα αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η γνώμη τωνάλλων ή παράγοντες όπως το κοινωνικό γόητρο ενός επαγγέλματος, το ύψος των χρημάτωνπου εξασφαλίζει,  η εξασφάλιση σταθερής ε…

Το σχολείο σήμερα

Ενότητα 4

Σχολείο
Τι προσφέρει: Φορέας γνώσης ·Προσφέρει τις αναγκαίες γνώσεις ώστε οι μαθητές να μπορούν να προσαρμοστούν στις αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης εποχής, κοινωνικές, επαγγελματικές, επιστημονικές. Βοηθά το παιδί να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του. ·Καλλιεργεί πνευματικά το παιδί. Καλλιεργεί την περιέργεια και την αναζήτηση, την κριτική ικανότητα. ·Ανακαλύπτει ενδιαφέροντα, κλίσεις. Φορέας κοινωνικοποίησης ·Βοηθά στην κοινωνικοποίηση του παιδιού μέσω της ανάπτυξης φιλικών και κοινωνικών σχέσεων. ·Καλλιεργείται η ικανότητα να λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων. Υιοθετεί αξίες, ιδέες. ·Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αναπτύσσονται ποικίλες πτυχές της προσωπικότητάς του. ·Αναπτύσσεται η συνεργασία, η ομαδικότητα.
Προβλήματα του σημερινού σχολείου στην Ελλάδα: ·Έλλειψη σχολικών κτιρίων ·Ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή (Εργαστήρια, βιβλιοθήκες, χώροι άθλησης κ.τ.λ.) ·Πλήθος μαθημάτων - κόπωση μαθητών ·Κακογραμμένα και δυσνόητα σχολικά βιβλία που δεν ευν

Περιήγηση στην πόλη και στο νομό Χανίων

Υποκείμενο του ρήματος – Ασκήσεις

1.Να βρείτε και να υπογραμμίσετε το Υποκείμενο των ρημάτων των παρακάτω προτάσεων, εφόσον υπάρχει. ·Ο διευθυντής του σχολείου καλωσόρισε τους μαθητές. ·Εσύ φταις για όλα. ·Οι απαγωγείς ζητούσαν λύτρα. ·Ακούσατε την ανακοίνωση; ·Το ποτέ είναι χρονικό επίρρημα. ·Πολλοί έπεσαν θύματα αυτής της απάτης. ·Αποφασίσαμε να είμαστε συνεπείς. ·Ποιος θα ανακοινώσει την είδηση; ·Είναι σίγουροότι θα ταλαιπωρηθείτε. ·

Εναλλακτικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός, οικοτουρισμός (πηγές στο διαδίκτυο)